Projekt 4783-rozbudowa Elektrowni Opole

/ / OPGK
Projekt 4783-rozbudowa Elektrowni Opole – budowa Stacji Uzdatniania Wody

Zamawiający: SEEN Technologia Sp. z o.o. w Warszawie

Zakres:- kompleksowa geodezyjna obsługa budowy ;

-monitoring realizacji robót budowlanych w oparciu o bieżąco prowadzony model 3D;

– bieżące prowadzenie dokumentacji w środowisku Real Time 4D